Federatia Nationala a Sindicatelor din Agricultura, Alimentatie, Tutun, Domenii si Servicii Cenexe – AGROSTAR in parteneriat cu Asociatia Legum-Ro-Fruct Sud-Vest Oltenia si Asociatia „Afaceri, Comunitati, Oameni din Romania” a deruleaza "Formare profesionala și antreprenoriat-sanse pentru dezvoltarea mediului rural!" POSDRU/135/5.2/S/129054.

Valoarea totala eligibila a proiectului este de 14. 275. 822 RON.

www.federatiaagrostar.ro/52

logo p2

Obiectivul general al proiectului este cresterea capacitatii persoanelor ocupate in agricultura de subzistenta, a persoanelor inactive, a persoanelor in cautarea unui loc de munca si a somerilor din mediul rural aferent regiunior Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia si Sud Est de a fi incluse pe piata muncii, prin dobandirea de abilitati si aptitudini cerute pe piata muncii din Romania.

 

Grupul tinta al proiectului este alcatuit din 750 de persoane din mediul rural. Acesta este divizat in functie de profilul individual astfel: 188 de persoana in cautarea unui loc de munca, 187 de persoane inactive si 375 de persoane ocupate in agricultura de subzistenta. Proiectul vine pe un fond specific si ofera o alternativa pentru persoanele din mediul rural ” , declară președintele AGROSTAR Niculae Ștefan.

Persoanele din grupul tinta beneficiaza de urmatoarele:

 • set integrat de masuri active de ocupare, grupul tinta dobandind astfel cunostintele si abilitatile necesare pentru a se putea integra pe piata muncii contribuind astfel la sustinerea sustenabilitatii zonelor rurale vizate de proiect
 • servicii de asistenta si consiliere in dezvoltarea afacerilor in domenii non-agricole,
 • servicii necesare facilitarii integrarii pe piata muncii a grupului tinta
 • servicii de informare consiliere cat si accesul grupului tinta la cursuri de calificare si initiere care maresc sansele de ocupare a acestora pe piata muncii.
 • pagina web cu informaţii relevante despre proiect, actualizat pe tot parcursul implementarii si care va contine informatii adresate grupului tinta si un pachet de materiale informative
 • Asistenta/consiliere in accesarea oportunitatilor de finantare a initiativelor antreprenoriale

Obiective specifice:

Obiectiv specific 1: Cresterea nivelului de constientizare a 630 persoane din mediul rural, persoane ocupate in agricultura de subzistenta, persoane inactive si persoane in cautarea unui loc de munca, din 3 regiuni de dezvoltare ale Romaniei cu privire la oportunitatile de dezvoltare locala (facilitarea accesului pe piata muncii si antreprenoriat) oferite de proiect.

Obiectiv specific 2: Facilitarea insertiei pe piata muncii a persoanelor din mediul rural, persoane ocupate in agricultura de subzistenta, persoane inactive si persoane in cautarea unui loc de munca, din cele 3 regiuni din Romania, prin oferirea de servicii de informare si consiliere profesionala si mediere pe piata muncii.

Obiectiv specific 3: Dezvoltarea competentelor profesionale pentru 525 de persoane ocupate in agricultura de subzistenta, persoane inactive si persoane in cautarea unui loc de munca, din mediul rural aferent celor 3 regiuni, prin furnizarea de programe de formare profesionala.

Obiectiv specific 4: Stimularea dezvoltarii rurale sustenabile, prin furnizarea de asistenta in dezvoltarea initiativelor antreprenoriale non-agricole catre 180 persoane din mediul rural precum persoane ocupate in agricultura de subzistenta, persoane inactive si persoane in cautarea unui loc de munca.

Rezultatele principale anticipate ale proiectului sunt :

 • cresterea nivelului de constientizare a 630 persoane din mediul rural din cele 3 regiuni de dezvoltare ale Romaniei si Bucuresti cu privire la oportunitățile de dezvoltare locala;
 • 3 centre de asistenta rurala infiintate si echipate corespunzator in vederea oferirii de servicii de facilitare a integrarii pe piata muncii a grupului tinta
 • 9 cursuri de initiere in competente informatice organizate 135 de persoane certificate in competente informatice.
 • 10 cursuri de calificare nivel 1 pentru meseriile: frizer, manichiurist-pedichiurist, tamplar manual artizanal, modelator ceramica organizate 124 de persoane certificate in 4 meserii
 • 180 de persoane informate cu privire la oportunitatile de dezvoltare a afacerilor si 120 de persoane asistate in vederea aplicarii la competitia de idei de intiative antreprenoriale in spatiul rural.

“Proiectul este alcatuit in jurul a 3 componente importante: componenta de comunicare si promovare, componenta privitoare la functionarea centrelor si componenta referitoare la cursurile de formare”, menționează managerul de proiect Oana Sahlean.

Proiectul beneficiează de cofinanțare din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeste in oameni!”, Axa prioritara 5 "Promovarea masurilor active de ocupare", Domeniul major de interventie 2 - "Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca".

Perioada de desfăşurare a proiectului este de 18 luni, respectiv.16.04.2014-15.10.2015

 

Parteneri

PARTENERUL 1

Asociatia LEGUM-RO- FRUCT SUD-VEST OLTENIA este o persoana juridica de drept privat, fara scop lucrativ, non-guvernamentala, apolitica care isi desfasoara activitatea conform dispozitiilor prezentului statut, ale regulamentelor adoptate in temeiul prezentului statut si in conditiile stabilite de legislatia privitoare la persoanele juridice de drept privat din Romania.

Asociatia noastra este o organizatie tanara fiind infiintata in 13.06.2012, cu scopul de a reprezenta interesele generale ale membrilor asociatiei, agricultori, producatori, crescatori de animale, in relatiile cu structurile administratiei centrale, locale, ale puterii executive, legislative si judecatoresti, cu alte organisme, interne si internationale, in vederea realizarii obiectivelor cat si recunoasterea acesteia ca si grup de producatori fiind constituita la initiativa producatorilor agricoli, crescatorilor de animale, cultivatori de fructe si/sau legume, destinate consumului in stare proaspata si/sau procesarii, avand ca obiect de activitete comercializarea productiei membrilor.

Fiind infiintata recent, nu putem vorbi de venituri si cheltuieli anuale insa avand in vedere experienta membrilor echipei prezentului proiect, avem capacitatea de a atrage fonduri pentru dezvoltarea si sustenabilitatea organizatiei noastre. Membrii C.D. sunt persoane cu experienta in gestionarea de proiecte cu fonduri europene dar si in generarea de proiecte fezabile pentru locuitorii din mediul rural vand o interrelationare activa cu comunitatea rurala, precum si o buna colaborare cu membri autoritatilor locale si regionale. Desi asociatie este infiintata recent detinem o baza de date ca numara peste 400 de membri in diferite comunitati rurale din judetul Olt.

Conform statutului Asociatia are urmatoarele obiective:

 • Asigura interrelatia cu structuri nationale si locale, guvernamentale sau neguvernementale precum si cu orice institutii sau organizatii, pentru schimb de informatii acces mai facil la noutati tehnologice si studii de piata, la fonduri europene.
 • Inventariaza, prin compartimentul de specialitate, posibilitatile de accesare a fondurilor rambursabile partial, sau nerambursabile, atat pentru dezvoltarea exploatatiilor agricole si pentru activitatile economice ale agricultorilor
 • Organizeaza conferinte, dezbateri, schimburi de experienta, simpozioane, sesiuni stiintifice, interne si internationale
 • Dezvoltarea durabila a productiei agricole prin sprijinirea producatorilor agricoli, in vederea punerii in valoare a resurselor materiale, pentru conjugarea eforturilor in directia cresterea puterii economice a fermierilor si asociatiei
 • Elaborarea si promovarea unor programe de sustinere financiara a membrilor si obtinerea de facilitatii
 • Colaborarea cu alte organisme ale statului si alte societati civile in vederea unor intelegeri comune privind dezvoltarea durabila
 • Intocmiri de proiecte in vederea atrageri de fonduri europene precum si a orice alte fonduri destinate agriculturi si produselor traditionale
 • Organizarea de cursuri de instruire si formare profesionala, de pregatire de seminarii si conferinte sau dezbateri in oricare din domeniile sale de interes
 • Prestarea de servicii, desfasurarea si dezvoltarea de activitati economice proprii in domeniile sale de interes in vederea autofinantarii pentru realizarea scopului declarat
 • Activitati de protectie a mediului inconjurator de promovare si productie a produselor ecologice si bio

Experienta echipei noastre consta in participarea si implicarea in proiecte strategice (POS-DRU) avand o experienta de peste 3 ani in domeniu.

 

PARTENERUL 2

ACOR “Afaceri, Comunitati, Oameni Romania”, din Galați este o asociaţie cu personalitate juridică de drept privat, non-politică, non- profit şi fară scop patrimonial, infiinţată în 2010 conform prevederilor O.G. nr 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi celorlalte acte normative în vigoare.

Scop:

Să ofere oamenilor, comunităţilor şi activităţilor desfăşurate de către aceştia metodica necesară pentru a-şi dezvolta personalitatea, activităţile, afacerile, de a răspunde nevoilor materiale şi sociale ale sectoarelor din care fac parte şi pentru a acţiona în favoarea ameliorării relaţiilor inter-umane, inter-organizaţionale şi inter-comunitare

Principalele obiective:

 • Susținerea dezvoltării durabile a comunităţilor, a membrilor acestora şi a activităţilor desfăşurate de aceştia, oferind posibilităţi de obţinere a cunoştinţelor şi metodelor necesare pentru dezvoltarea lor multilaterală, pentru a putea corespunde nevoilor materiale şi sociale ale sectoarelor din care fac parte.
 • Dezvoltarea competenţelor multidisciplinare şi a aptitudinilor a membrilor săi si suscitarea respectului faţă de drepturile celorlalţi, bazat pe înţelegerea valorii fiecărui individ;
 • Conceperea şi derularea de programe, de scurtă sau lungă durată, singură sau în coparticipare cu alte asociaţii, organizaţii sau organisme (neguvernamentale sau de stat, reprezentante ale administraţiei publice locale sau centrale), cu eficienţă în domeniile: umanitar, socio-profesional, artistic, cultural, sportiv, economic, turistic, vizând asigurarea nevoilor şi dezvoltarea capacităţilor şi aptitudinilor diverselor categorii sociale: copii, tineri, adulţi, varstinici, categorii defavorizate

În acest context și ținând cont de faptul că slaba dezvoltare a mediului rural crează premisele marginalizării sociale și privarea capitalului uman din rural la oportunitățile de informare, formare profesională, dezvoltare personală și ocupare, proiectul “Formare profesionala si antreprenoriat- sanse pentru dezvoltarea mediului rural” contribuie la creșterea șanselor de dezvoltare, integrare și ocupare a persoanelor inactive, în cautarea unui loc de munca sau ocupate în agricultura de subzistență din regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia și Sud vest Oltenia

În cadrul proiectului, Asociaţia ACOR “Afaceri, Comunităţi, Oameni din România” – Galați în calitate de Partener 2, oferă sprijin liderelui de parteneriat în implementarea activităților la nivelul regiunii Sud-Est, contribuind la atingerea rezultatelor și promovarea proiectului in zona.