FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Titlul programului : „Oportunități integrate de diminuare a părăsirii timpurii a școlii”
Axa Prioritară 2: „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul Major de Intervenţie 2.2.: „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

"Împreună pentru o nouă șansă!"

posdru156009.asociatia-acor.ro

POSDRU/188/2.2/S/156009

Perioada de desfășurare a proiectului este de 6 luni, respectiv 02.07.2015 – 31.12.2015
Valoarea totală: 4.366.755,00 lei
Asistența financiară nerambursabilă: 4.279.003,00 lei
Contribuție proprie: 87.772,00 lei

 

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului este prevenirea și remedierea/ corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii în Regiunile de dezvoltare Sud-Est și Sud-Muntenia prin reintegrarea în programe de educație de t ip “A Doua Șansă” și prin implementarea unui program pentru prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii, ambele vizând nivelul educaționale ISCED 0-2.

Efectele pozitive pe termen lung ale proiectului pentru regiunile sus-amintite sunt: facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educație, scăderea absenteismului cursanţilor și a fenomenului de abandon al studiilor, creșterea procentajului elevilor care finalizează învățământulobligatoriu, creștereaniveluluideinstruirealpopulației din regiunile amintite, dezvoltarea capitalului uman și crearea de oportunități sporite pentru participarea viitoare a membrilor grupului țintă la piața muncii, creșterea șanselor persoanelor defavorizate și incluziunea lor socială, cu efecte pozitive asupra dezvoltariidurabilearegiunilor.

Proiectul vizează atingerea a două obiective specifice, după cum urmează:

Obiectiv specific (OS) 1:

Remedierea fenomenului de părăsire timpurie a școlii în Regiunile de dezvoltare Sud-Est și Sud- Muntenia prin reintegrarea în programe de educație de tip“A Doua Șansă” a 310 persoane defavorizate care au părăsit de timpuriu școala și/sau persoane care nu au absolvit învățământul obligatoriu (în special din cadrul grupurilor vulnerabile: populația rromă, persoanele din mediul rural, alte categorii de grupuri vulnerabile) dintre care minim 245 persoane vor absolvi programe de educație “A Doua Șansă” pe parcursul derulării proiectului.

Obiectiv specific (OS) 2:

Prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii prin conștientizarea, consilierea, orientarea și sprijinul acordatunui grupformat din 800 de elevi defavorizati cu risc de părăsire timpurie a școlii și 200 de părinți ai unor astfel de elevi, astfel încât din cei 800 elevi minim 700 vor continuasă frecventeze studiile la datafinalizării proiectului.

GRUPUL ȚINTĂ se constituie din :

800 elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii;
200 Părinţi/tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii;
50 Persoane care au părăsittimpuriu şcoala;
260 Persoane care nu au absolvit învăţământul obligatoriu.

Solicitant

Şcoala Gimnazială nr. 2 Liești
Strada Gării, Comuna Liești, Judetul Galați
Tel/Fax: +4 0236 82 11 20
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.scoala2liesti.info

Parteneri

Partener 1: Şcoala Gimnazială nr. 1 Drăgănești

Strada Principală nr. 584, Sat Drăgănești, Comuna Drăgănești, Judetul Galați
Tel/Fax: +4 0236 81 44 41
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Partener 2: Şcoala Gimnazială„Ioan Moga” Diţeşti

Strada Principală nr. 829, Sat Diţeşti, Comuma Filipeştii de Pădure, Judetul Prahova
Tel/Fax: +4 0244 38 70 15
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.scoaladitesti.ro

Partener 3: Asociația„Afaceri, Comunități, Oameni de România” - ACOR

Strada Portului nr. 23, Parc de Soft, Camera 004, Municipiul Galaţi, Judetul Galaţi
Tel/Fax: +4 0236 40 70 33 / +4 0747 22 41 41
E-mail: offiAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.asociatia-acor.ro