LISTA REZULTATELOR FINALE

ALE PROCESULUI DE EVALUARE SI SELECTIE DIN CADRUL CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI AFERENT PROIECTULUI “START-UP BUSINESS – O SANSA PENTRU TINE SI COMUNITATEA TA” POCU/82/3/7/105217,

PROPUSE SPRE FINANTARE

Descarca lista FINALA de planuri de afaceri

Lista planurilor de afaceri declarate admise etapei de selectie si departajare in cadrul concursului de planuri de afaceri aferent proiectului “Start-up business – o sansa pentru tine si comunitatea ta” POCU/82/3/7/105217

Descarca lista de planuri de afaceri

În conformitate cu Metodologia de concurs a planurilor de afaceri - evaluare si selecție aferentă proiectului Start-up business – o șansă pentru tine și comunitatea ta! POCU/82/3/7/105217, planurile de afaceri declarate RESPINSE in urma evaluarii administrative sunt in documentul de mai jos.

Descarca lista de planuri de afaceri respinse

Detalii pe website-ul proiectului: http://federatiaagrostar.ro/start-up-business/

 

LISTA PLANURILOR DE AFACERI DECLARATE ADMISE IN URMA EVALUARII TEHNICO-FINANCIARE

În conformitate cu Metodologia de concurs a planurilor de afaceri - evaluare si selecție aferentă proiectului Start-up business – o șansă pentru tine și comunitatea ta! POCU/82/3/7/105217, planurile de afaceri declarate ADMISE in urma evaluarii tehnico-financiare sunt in documentul de mai jos.

Descarca lista de planuri de afaceri admise

Detalii pe website-ul proiectului: http://federatiaagrostar.ro/start-up-business/

 

Federația Națională a Sindicatelor din Agricultura, Alimentație, Tutun și Domenii Conexe – Agrostar și Asociația Afaceri Comunități Oameni din România – ACOR publică Metodologia de concurs planuri de afaceri – evaluare și selecție, realizată în cadrul proiectului Proiectul „Start-up business – o șansă pentru tine și comunitatea ta!” POCU/82/3/7/105217.

Concursul de adresează peroanelor care au participat la cursurilor de formare în competențe antreprenoriale organizate în proiect cu domiciliul sau reședința în regiunea Sud-Est: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea, precum și persoanelor care NU au participat la cursurile de formare antreprenorială organizate în cadrul proiectului, dar care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile.

Astfel, persoanele interesate din categoriile mai sus menționate vor folosi prezenta Metodologie și Anexele aferente, pentru a se înscrie la concursul de planuri de afaceri.

Termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură la concurs este 19.03.2019 orele 16:00
(cu posibilitatea de prelungire, caz in care, noul termen va fi publicat pe website-ul proiectului).

Se prelungeste depunerea planurilor de afaceri pana la data de 29.03.2019 ora 16.00

 

Vezi Detalii si Documente pe website-ul proiectului

 

header eu

23.04.2018

Federația Națională a Sindicatelor din Agricultură, Alimentație, Tutun, Domenii si Servicii Conexe AGROSTAR anunță lansarea proiectului “Start-up business – o șansă pentru tine și comunitatea ta!” POCU/82/3/7/105217

 

Partener: Asociația „Afaceri, Comunitati, Oameni din România” (ACOR)- Galați
Perioada de implementare
: 36 luni;
Valoare eligibilă proiect: 18,277,652.96 Lei
Regiunea de implementare: Regiunea SUD-EST
Județele: Galați, Brăila,Tulcea, Constanța, Vrancea, Buzău
Grupul țintă: 620 de persoane care intenționează să inființeze o afacere nonagricolă în mediul urban

 

Obiectivul general al proiectului Start-up business – o șansă pentru tine și comunitatea ta!” POCU/82/3/7/105217 îl reprezintă stimularea ocupării și creșterea numărului de locuri de muncă prin furnizarea de cursuri de competențe antreprenoriale pentru 620 de persoane, stagii de pratică pentru 75 de persoane în vederea dezvoltării resursei umane, încurajarea antreprenoriatului prin crearea și sprijinirea în vederea dezvoltării a 75 noi întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană din regiunea Sud Est.

Obiectiv Specific 1 - Asigurarea unui cadru de implementare conform cerințelor contractului de finanțarea în vederea asigurării unui proces de implementare de calitate precum și succesul proiectului.

Obiectiv Specific 2 - Obiectivul contribuie la dezvoltarea resurselor umane prin creșterea gradului de informare și de constientizare cu privire la beneficiile antreprenoriatului, care poate fi o opțiune de cariera pentru fiecare persoană și dezvoltarea competențelor profesionale prin cursuri de formare profesională de tip inițiere în Competențe Antreprenoriale pentru 620 persoane precum și stagii de practică pentru 75 de persoane care au depus un plan de afacere și care au fost selectate în baza unui concurs de planuri de afacere.

Obiectiv specific 3 - Contribuie la creșterea numărului de locuri de muncă din sectoarele economice considerate de interes în cadrul SNC prin subvenționarea, asistarea, operaționalizarea și monitorizare pentru 75 de noi afaceri care vor genera minim 150 de locuri de muncă in Regiunea Sud-Est.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-202.

[Federația AGROSTAR Tel. 021 311 15 14, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

agrostar

Logo POCA 1

 

Anunt lansare proiect

Modele formulare achizitii-ofertantiModele formulare achizitii-ofertanti

04.Anunt_invitatie de participare_achizitie materiale consumabile

03.Anunt_invitatie de participare_achizitie servicii website

02.Anunt_invitatie de participare_achizitie materiale de informare si publicitate

01.Anunt_invitatie de participare_achizitie servicii de machetare si tiparire

 

01.Modele formulare servicii de machetare si tiparire republicat

02.Modele formulare materiale de informare si publicitate republicat

03.Modele formulare servicii website republicat

04.Modele formulare materiale consumabile republicat

 

01.Anunt invitatie de participare achizitie servicii de machetare si tiparire republicat

02.Anunt invitatie de participare achizitie materiale de informare si publicitate republicat

03.Anunt invitatie de participare achizitie servicii website republicat

04.Anunt invitatie de participare achizitie materiale consumabile republicat

 

05.Modele formulare organizare evenimente si cazare experti

05.Anunt invitatie de participare achizitie organizare evenimente si cazare experti

 

 SESIUNE INSTRUIRE


Agenda sesiune 1 - Jupiter

Agenda sesiune 1 - Predeal

Program sesiuni instruire + activitati + rezultare

SUPORT DE CURS FINAL POCA 14.09.2019

 

SESIUNI CONSULTARI


Agenda sesiune 1 - Braila 13.02.2020

Agenda sesiune 4 - Bucuresti 18.02.2020

Program sesiuni de consultare perioada februarie - martie 2020

 

GALERIE FOTO - SESIUNI CONSULTARI


DIAsruL - Caracal

DIAsruL - Galati

DIAsruL - Ploiesti

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Titlul programului : “Dezvoltarea economiei sociale”
Axa Prioritară 6: “Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul Major de Intervenţie 6.1 "Dezvoltarea economiei sociale"

„Primul pas către economia socială”

POSDRU/173/6.1/S/148837

Perioada de desfășurare a proiectului este de 6 luni, respectiv 05.01.2015 – 31.12.2015
Valoarea totală: 6.280.727,19l ei
Asistența financiară nerambursabilă: 6.154.660,32 lei
Contribuție proprie: 126.066,87 lei

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Titlul programului : „Oportunități integrate de diminuare a părăsirii timpurii a școlii”
Axa Prioritară 2: „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul Major de Intervenţie 2.2.: „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

"Împreună pentru o nouă șansă!"

posdru156009.asociatia-acor.ro

POSDRU/188/2.2/S/156009

Perioada de desfășurare a proiectului este de 6 luni, respectiv 02.07.2015 – 31.12.2015
Valoarea totală: 4.366.755,00 lei
Asistența financiară nerambursabilă: 4.279.003,00 lei
Contribuție proprie: 87.772,00 lei